white hat SEO

Istnieją różne sposoby promowania strony internetowej w Google. Sposobem, który jest w opozycji do tzw. black hat SEO jest white hat SEO – poprzez które należy rozumieć podejmowanie takich działań w promowaniu serwisu internetowego, które są w 100% zgodne z tzw. Wytycznymi Google dla Webmasterów. Przeciwieństwem jest tzw. black hat SEO – czyli, jak można się łatwo domyślić, takie działąnia, które łamią zasady określone przez Google w tym zakresie.

GD Star Rating
loading...