26 marca 2015 | Aktualizacja: 30 marca 2015
Branża SEO

opinia prawnaOstatni wpis poświęcony kursowi pozycjonowania jednej z osób związanej z polską branżą SEO wzbudził tak wielkie kontrowersje, że administratorzy grup na Facebooku, na których był on omawiany postanowili, w związku z niecenzuralnymi wypowiedziami pod moim adresem usunąć wątki z nim związane

https://www.facebook.com/groups/seowcy/permalink/939018059455830/

https://www.facebook.com/groups/seowcy/permalink/938964429461193/

https://www.facebook.com/groups/496083163758299/permalink/934850349881576/

Pytanie w jakim celu – aby coś ukryć?

Ponieważ wiele osób zarzucało mi – publicznie lub prywatnie – to, że posunąłem się za daleko postanowiłem poprosić o komentarz do kwestii stanowiących przedmiot stawianych mi zarzutów Radcę prawnego Piotra Kantorowskiego z Kancelarii KANTOROWSKI.

Czym jest reklama ?

Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, s. 21) w artykule 2 definiuje reklamę jako przedstawienie w jakiejkolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań. Tym samym, za reklamę należy uznać nie tylko wypowiedź przedsiębiorcy o własnym produkcie lub usłudze, ale także rozpowszechnianie przez niego cudzych wypowiedzi o jego produkcie lub usłudze.

Czy reklama wprowadzająca w błąd jest dozwolona ?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o ochronie konkurencji i konsumentów czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Mówiąc najprościej, aby reklama mogła zostać uznana za stanowiąca czyn nieuczciwej konkurencji musi mieć ona łącznie co najmniej następujące cechy:

 • przedstawiać produkt lub usługę sprzecznie z ich rzeczywistymi cechami,
 • jednocześnie czyniąc to w sposób, który wpłynie na decyzję potencjalnych nabywców tego towaru lub usługi.

Czy w przypadku zawarcia umowy pod wpływem reklamy wprowadzającej w błąd można dochodzić zwrotu ceny zakupu ?

W przypadku, gdy doszło do zawarcia umowy pod wpływem reklamy stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji nabywca towaru lub usługi może między innymi uchylić się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. W tym przypadku przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.

Roszczenie to nie wyłącza możliwości wystąpienia z ewentualnymi innymi roszczeniami, których zakres i charakter będzie każdorazowo zależał od specyfiki danej sytuacji.

Czy jeżeli produkt lub usługa, które były promowane przy użyciu reklamy stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, doprowadziły do szkody po stronie jego nabywcy może on dochodzić odszkodowania ?

W przypadku nabycia towaru lub usługi, co do których doszło do wprowadzenia w błąd na skutek reklamy stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji ich nabywca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za straty, które w wyniku powyższego poniósł.

Istotne jest jednak, aby szkoda ta była związana z tymi cechami towaru lub usługi, co do których doszło do wprowadzenia ich nabywcę w błąd oraz aby szkoda ta wynikała wprost z tych cech towaru lub usługi, co do których ich sprzedawca dopuścił się wprowadzenia w błąd.

Czy krytyczna wypowiedź odnośnie działania innego przedsiębiorcy uczyniona na forum publicznym zawsze stanowi zniesławienie ?

Zgodnie z art. 212 § 1 Kodeksu karnego kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Z kolei § 2 ww. przepisu stanowi, że jeżeli sprawca dopuszcza się określonego powyżej czynu zabronionego za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jednakże, jak wynika z art. 213 § 2 ust. 2 Kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Jak się wydaje, może być uznane za służące ochronie interesu społecznego działanie mające na celu wyprowadzenie z błędu potencjalnych odbiorców towaru lub usługi co do cech tego towaru lub usługi. Istotnym jest również, aby wypowiedzi te miały charakter naukowy, czy techniczny, gdyż zgodnie z orzecznictwem (SN z dnia 23 maja 2002 r., V KKN 435/00, LEX nr 53916) wypowiedzi tego rodzaju nie stanowią zniesławienia.

=============================================================================

Radca Prawny Piotr Kantorowskikantorowski kancelaria radcy prawnegoPiotr Kantorowski – radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Założyciel Kancelarii KANTOROWSKI

=============================================================================

Komentarze do wpisu zostały celowo zablokowane. Nota prawna wykazała, że większość zarzutów, jakie padały pod moim imieniem,są bezpodstawne.

Chcesz zwiększyć widoczność Twojej strony w Google? Umów się ze mną na 15 minut bezpłatnych konsultacji. Sprawdzę na czym stoimy i co mogę dla Ciebie zrobić

  SEBASTIAN
  MIŚNIAKIEWICZ
  Autor bloga,
  specjalista SEO
  Jako właściciel firmy SEOProfi pomaga zwiększać sprzedaż w sklepach internetowych oraz ruch na stronach firmowych na rynku polsko-, anglo- oraz niemieckojęzycznym.

  Bloga założył w 2010 widząc ogrom problemów, z jakimi mają do czynienia osoby próbujące samodzielnie wypromować stronę w Google. Od 2011 roku jako Product Expert pomaga rozwiązywać te problemy na Forum Google dla Webmasterów.

  Inne wpisy z tej kategorii